top of page

STUDIJNÍ PLÁN

Senzorika a kybernetika v chemii (N402)

1. Ročník

ZIMNÍ SEMESTR

Povinné předměty programu

M444002 Programové prostředky pro měření a řízení

M444006 Měřicí technika
M445002 Číslicové zpracování signálů a obrazů
M445003 Teorie řízení

M445006 Technické prostředky měření a řízení

Povinně volitelné předměty programu 1
(Minimální počet zapisovaných předmětů je 1)

M402044 Senzorová analýza

M444001 Fyzika biosystémů

M445012 Procedurální programování

M445018 Průmysl 4.0

Povinně volitelné předměty programu 2

(Minimální počet zapisovaných předmětů je 1)

M126007 Speciální metody studia a charakterizace materiálů

M444013 Technologie a vlastnosti senzorových vrstev

M445013 Aplikace mikroprocesorů

M445014 Aplikovaná umělá inteligence

1. Ročník

LETNÍ SEMESTR

Povinné předměty programu

M444008 Senzory a senzorové systémy

M444012 Elektronika pro měřicí techniku
M445019 Prediktivní řízení
M445022 Technologická praxe

Povinně volitelné předměty programu 3
(Minimální počet zapisovaných předmětů je 1)

M126005 Fyzikální chemie nanomateriálů

M402016 Vícerozměrné statistické metody

M445010 Pokročilé zpracování obrazů

M445017 Sekvenční řízení

Povinně volitelné předměty programu 4

(Minimální počet zapisovaných předmětů je 1)

M444014 Metrologie fyzikálních veličin

M444015 Fyzika plazmatu

M445004 Neuronové sítě

M445005 Matematické modelování procesů

M445011 Inženýrská optimalizace

2. Ročník

ZIMNÍ SEMESTR

Povinné předměty programu

M444009 Chemické senzory

M445008 Magisterský projekt
M445009 Pokročilé metody řízení
M445020 Aplikace měření a řízení v chemii

Povinně volitelné předměty programu 5
(Minimální počet zapisovaných předmětů je 1)

M444003 Fyzika III

M444007 Měření v ochraně životního prostředí

M445007 Experimentální identifikace

M445015 Distribuované zpracování dat

Povinně volitelné předměty programu 6

(Minimální počet zapisovaných předmětů je 1)

M444010 Termografie a termodiagnostika

M444011 Optická a elektronová mikroskopie

M445016 Biosignály a modely

M445021 Statistické rozpoznávání

2. Ročník

LETNÍ SEMESTR

Povinné předměty programu

M963001 Diplomová práce

bottom of page