top of page

KLÍČOVÉ PŘEDMĚTY

Program rozvíjí teorii moderních měřicích metod, řídicích systémů a zpracování dat a je zaměřen na její aplikace v průmyslové sféře, zejména v chemicko-inženýrských, potravinářských a biotechnologických procesech.

Teorie řízení

chemkyb_studenti_004.jpg

Prediktivní řízení

Řídicí centrum UAV
Roboti pro chov salátu

Pokročilé metody řízení

Makro Computer Circuit Board

Měřicí technika

Senzory
a senzorové systémy

Robot

Chemické senzory

kódování
bottom of page