top of page

SENZORIKA
A KYBERNETIKA V CHEMII

Úvodní slovo o programu

Program je určen pro ty z vás, které kromě chemie zajímá i výpočetní technika, senzorika či kybernetika. Seznámíte se s multioborovou tematikou zaměřenou na automatické řízení, zpracování signálů, měřicí přístroje, senzory fyzikálních a chemických veličin, ale i počítačové simulace reálných systémů. Absolvujete několik oborových laboratoří se špičkovým vybavením, včetně elektronových mikroskopů. Důraz klademe i na moderní softwarové prostředky pro měření a řízení (Python, Matlab, LabView), které jsou hojně využívány v praxi.

Žena při pohledu na grafy na obrazovce
Údaje o akciovém trhu

Charakteristika programu

Program rozvíjí teorii moderních měřicích metod, řídicích systémů a zpracování dat a je zaměřen na její aplikace v průmyslové sféře, zejména v chemicko-inženýrských, potravinářských a biotechnologických procesech.

Obecný základ programu tvoří teorie měření a řízení, principy funkce senzorů fyzikálních i chemických veličin, metody číslicového zpracování signálů, experimentální identifikace a matematického modelování procesů. Studenti získají rovněž navazující znalosti podpůrných technických a programových prostředků i legislativních aspektů nezbytných v oblasti měření, řízení a metrologie.

Praktická část programu zahrnuje jak návrh a realizaci moderních měřicích systémů (materiály a tenkovrstvé technologie pro senzory, vývoj a testování senzorů, elektronika pro zpracování signálu), tak návrh a implementaci pokročilých metod počítačového řízení procesů (prediktivní řízení, znalostní a robotické systémy, neuronové sítě).

Pro koho je program určen

Program Senzorika a kybernetika v chemii je vhodný pro absolventy bakalářských studijních programů

 • Chemická kybernetika

 • Fyzikální a výpočetní chemie,

 • Chemie

 • Chemické inženýrství a bioinženýrství

 • Nano a mikrotechnologie

 

Vybrat si jej mohou samozřejmě i absolventi dalších bakalářských studijních programů na VŠCHT, případně i příbuzných bakalářských studijních programů z jiných VŠ v České republice nebo na Slovensku.

chemkyb_studenti_001.jpg
Výzkum a psaní

Vybrané studentské práce

Diplomové práce je možné vypracovávat především na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky a Ústavu fyziky a měřicí techniky. Zde jsou příklady některých témat nabízených pro tento studijní program:

 • Řízení podvozku mobilního robotického ramene

 • Využití impedanční spektroskopie pro on-line monitorování biotechnologických procesů

 • Elektronová mikroskopie FE-SEM a spektroskopie EDS pro studium povrchů chemických senzorů

 • Identifikace a řízení nelineárního hydraulického systému

 • Řízení nelineární tepelné soustavy

 • Lokalizace a navádění mikrorobotů

 • Modelování průchodu plynů membránou pomocí parciálních diferenciálních rovnic

bottom of page