top of page

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Senzorika a kybernetika v chemii je magisterský program, který staví na matematických, fyzikálních a chemických znalostech studentů a rozšiřuje je směrem k měřicí technice, analýze dat a řízení procesů. Kombinací toho vzniká odborník, který má hluboké znalosti v chemii, ale zároveň se velmi dobře orientuje v modelování a simulacích, umělé inteligenci či moderní senzorové technice. Takových absolventů je na trhu práce stále kritický nedostatek a ze strany zaměstnavatelů je o ně velký zájem.

Co je Senzorika a kybernetika v chemii?

Kde najdou absolventi programu uplatnění?

Absolventi programu mají vzdělání v oblasti měřicí techniky a senzorů (včetně „Nanotechnology-enabled Sensors“), řízení procesů a zpracování dat (včetně Internetu věcí, Průmyslu 4.0). Najdou uplatnění především při návrhu a realizaci moderních senzorových a řídicích systémů, zejména se zaměřením na chemicko-technologickou a potravinářsko-biotechnologickou problematiku. Uplatní se jak ve firemním sektoru, tak v různých oblastech výzkumu a při doktorském studiu na domácích i zahraničních univerzitách.

Pro koho je tento navazující magisterský studijní program vhodný?

Program Senzorika a kybernetika v chemii je vhodný zejména pro absolventy bakalářských studijních programů B402 Chemické inženýrství a bioinženýrství, B404 Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství a B405 Fyzikální a výpočetní chemie, ale vybrat si jej mohou samozřejmě i absolventi dalších bakalářských studijních programů.

Kde najdu bližší informace?

Bližší informace lze nalézt na tomto webu, nebo např. na webu studuj.vscht.cz

Jaká témata diplomových prací bude možné řešit?

Typické je zaměření na měřicí a řídicí techniku, (nano)senzory či zpracování dat. Diplomové práce obvykle vypadají takto: 

 • Lokalizace a navádění mikrorobotů

 • Využití fuzzy regulátoru při řízení biotechnologického procesu

 • Analýza pohybu s využitím vícekanálových dat akcelerometrů

 • Analýza mechanických vlastností ohebných elektrod superkapacitorů

 • Dynamické vlastnosti senzorů tlaku na bázi organických materiálů

Z jakých tematických okruhů bude složena státní závěrečná zkouška?

Při ústní části SZZ odpovídají studenti na otázky ze čtyř tematických okruhů. První dva okruhy jsou povinné:

 1. Řízení technologických procesů

 2. Měřicí technika

a z okruhů 3 až 7 si student vybírá 2 volitelné okruhy:

 1. Zpracování signálů a obrazů 

 2. Neuronové sítě a umělá inteligence

 3. Modelování a identifikace

 4. Chemické senzory

 5. Aplikovaná fyzika

Detailní informace ke Státní závěrečné zkoušce studijního programu Senzorika a kybernetika v chemii naleznete v přiloženém souboru PDF.

Na koho se mohu s dotazem obrátit?

S dalšími dotazy se můžete obracet přímo na garanta, kterým je doc. Jan Mareš, kontakt email: Jan.Mares@vscht.cz

bottom of page