top of page

PEDAGOGICKÝ TÝM

Pedagogický tým je tvořen experty v oblasti senzoriky a kybernetiky. Jedná se o tým, se kterým se studenti budou nejčastěji setkávat v rámci výuky, ale i při semestrálních projektech a závěrečných pracích.

Jan_Mares_garant.jpg

doc. Jan Mareš

Garant programu

Působí jako vedoucí Výzkumné skupiny optimalizace a kybernetiky, která se zaměřuje na využití informatiky a kybernetiky v klinické praxi, především ve včasné diagnostice vzácných onemocnění. Je garantem celé řady předmětů zaměřených na řízení procesů či sběr a analýzu dat.

Základ programu

  • teorie měření a řízení

  • principy funkce senzorů fyzikálních i chemických veličin

  • metody číslicového zpracování signálů

  • experimentální identifikace a matematického modelování procesů

Data Processing

KLÍČOVÍ PEDAGOGOVÉ

Klíčoví pedagogové jsou významné osobnosti tohoto studijního programu. Jedná se o experty na pokročilé metody analýzy dat, umělou inteligenci, řízení technologických procesů, biomedicínu či chemické senzory.

Jan Mareš

Pavel Hrnčiřík

Jan Švihlík

Jan Vrba

Martin Vrňata

Juliana Alexandra Knociková

Vladimír Scholtz

bottom of page